Vitamin D som tillskott

De flesta får i sig tillräcklig mängd vitamin D från solen och kosten. Några riskgrupper kan dock behöva tillskott.

Vitamin D är för de flesta enkelt att få i sig och denna vitamin behövs för att vår kropp ska fungera bra. Speciella grupper kan behöva tillskott då de inte får i sig de mängder som behövs från solen eller kosten. Kosttillskott bör köpas av svenska företag som https://www.vitalplus.se/produkt/d-vitamin/ och rekommendationerna bör följas. Då både brist och överskott av vitamin D kan vara skadligt är det bra att kontakta vården innan självdosering inleds.

d vitaminKällor till vitamin D

Vitamin D produceras i huden när den utsätts för solen. Under vintern producerar huden mindre mängd D-vitamin när vi klär oss varmt. Vitamin D finns också i den mat vi äter. Den största naturliga källan är fisk, men vitamin D finns också i ägg, kött och berikade mjölkprodukter.

D-vitaminets roll i kroppen

Vitamin D reglerar mängden kalk i skelettet och tänderna. En del av sommarens D-vitamin kan lagras i kroppen och till vinterhalvåret. Mängden vitamin D som rekommenderas per dag är 10 mikrogram för spädbarn, barn och vuxna, samt 20 mikrogram för vuxna över 75 år och vuxna med väldigt liten solexponering. Långvarig brist på vitamin D i kombination med lågt kalciumintag kan orsaka ett mjukt skelett hos barn och benuppmjukning hos vuxna.

“Det är jättestor säsongsvariation för oss som inte bor vid ekvatorn” , säger Erik Lindeman som är överläkare på Giftinformationscentralen.

Tillskott för riskgrupper

Tillskott rekommenderas för alla barn under 2 år, äldre över 75 år, vegetarianer, personer som inte äter fisk eller berikade produkter, samt personer som undviker exponering för solen. Stort överskott av vitamin D kan bli skadligt och därför anges 100 mikrogram per dag som maximal mängd för vuxna.