Vård i livets slutskede

Palliativ vård är vården som ges får innan vi går till den sista vilan, vilket i de flesta fall mestadels involverar att ge personen som är nära döden en så värdig död som möjligt och ett så stilla slut som bara går – men att hitta personal till dessa vårdenheter är svårt, vilket är något som uppmärksammats en hel del den senaste tiden.

Innan vi går till den sista vilan får vi vård i livets slutskede, den palliativa vården. Denna ges på speciella avdelningar och enheter inom sjukvården, och det är hit vi får komma innan vi dör kort sagt. Men det är inte bara den döende som får hjälp här, även anhöriga kan få stöd på dessa avdelningar med att till exempel bearbeta sorg eller rent av boka begravning i Stockholm eller vilken stad man nu befinner sig i. Men just nu saknas personal på dessa enheter, och inte bara i Stockholm utan i hela landet. Så att det stockholmska sjukhuset i Danderyd vill få oss att prata om döden är inte så konstigt. På sjukhuset just nu gör man nämligen en storsatsning på palliativ vård för att utbilda sin personal i hur man hjälper både den döende patienten och i hur man ger stöd åt de anhöriga som också drabbas av den sjukes kommande bortgång. Men det krävs att fler sjukhus engagerar sig på detta vis för att vården ska bli s bra som möjligt, och vad Danderyds sjukhus gör som bland annat Karlshamns sjukhus inspirerats av är att ta hjälp av volontärer och det tycker avdelningschefen Tanja Kallenberg är en bra idé men säger även:

”– Men vi måste ta hand om volontärer och ge dem redskap och kunskap” läs mer hos Sveriges Radio.

Likaså är det fler ställen i Stockholm som anser att palliativ vården måste få ett större spelrum på våra sjukhus. Därför bjöd Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län nyligen in till ett heldagsseminarium i frågan via MyNewsDesk där man även bjöd in pressen. Allt för att just uppmärksamma hur viktig denna del av sjukvården är i vårt samhälle. Vad som framkommit från dagen kommer senare att presenteras, men först måste allt sammanställas. Troligtvis har man dock börjar komma en bit på väg nu, och det är något som gör att framtiden för palliativ vård innan döden ser ljusare ut för hela landet.