Uppmärksamma hörselnedsättningar

Ungefär en miljon svenskar lider av någon form av hörselnedsättning. Dock så är det ett sällan omtalat problem vilket bland annat professor Lamb tänker ändra på. Han, tillsammans med andra ledande experter inom hörselområdet, är i Stockholm för att belysa behovet av bättre hjälp och stöd för hörselskadade.

öraDet har i många år forskats inom hörselområdet för att öka tillgängligheten för hjälp och stöd för folk med olika typer av hörselskador. I och med tidigare arbetet har man lyckats kommit fram till lösningar där bra hjälpmedel och stöd finns för de drabbade. Dock så räcker inte detta så långt då det är runt en miljon svenskar som lider av någon form av hörselnedsättning och av dessa är 20 000 svenskar lidande av grova hörselskador. Samtidigt tycker professorer att det inte har lagt ner tillräckligt med tid och engagemang för att få det mer lättillgängligt, och därför tar upp frågan igen för att kunna göra någon förändring.

För att upplysa problemet ytterligare och för att öka chansen till hjälp för de drabbade, är några av världens främsta experter inom hörselområdet just nu i Stockholm för att belysa problemet. I ett pressmeddelande beskriver man, att trots forskning och många drabbade, blir problemen angående hörseln sällan omtalade. Man tycker att det finns alldeles för litet engagemang för forskning inom området trots att problemet är stort. En av de deltagande, professor Lamb, tycker att behovet att behandla hörselskador är ett avgörande hälsoproblem samtidigt som lätta förändringarna kan göra skillnad för samhällets kostnader.

Testa hörseln

För att inte riskera att bli en av dem med grova hörselskador är det viktigt att göra ett hörseltest i tid. Regelbundet ska man, ung som vuxen, prioritera att testa sin hörsel för att enkelt bli upplyst om eventuella problem. På till exempel https://www.audika.se/ kan man göra hörseltest och få hjälp vid behov. Eftersom hörselnedsättning är ett problem som oftast inte diskuteras är det sällan att man själv tänker tanken att faktiskt kontrollera att man inte är i riskzonen.