Ta hand om anhörig som får palliativ vård

Palliativ vård är den vård en döende patient får precis i slutskedet av livet. Vården går ut på att patienten ska få en så god livskvalitet som möjligt och är vanlig exempelvis för cancerpatienter. Som närstående är det viktigt att finnas där för den som behandlas och vara involverad i vårdplanen.

Image,Of,Cancer,Woman,Having,Support,Of,Her,FamilySom anhörig kan det vara svårt att hantera att en närstående ska gå bort med det finns mängder med hjälp att få. Du behöver vara involverad i vården samtidigt som att du medan din närstående lever ska ordna med önskemål för vad som ska hända när personen väl går bort. Du kan exempelvis ta hjälp av Fenix begravning för att anordna allt som har med begravningen att göra och se till så att det blir en begravning som den som gått bort önskar. Mer om vad Fenix begravning kan hjälpa dig med hittar du här.

Få stöd som anhörig till patient med palliativ vård

Även om du som närstående är den som ska vara stark och finnas där för den som är sjuk är det viktigt att du tar hand om dig själv. Du kan få hjälp med allt från avlastning i hemmet till samtalsstöd och närståendegrupper med personer som har liknande erfarenheter.

”Personalen som ger den palliativa vården kan hjälpa dig att hitta stöd och hjälp som passar dig.” 1177

 

All vård. Och omsorgspersonal som tar hand om den som faktiskt är sjuk finns där även för dig som närstående, oavsett vilken sjukdom det handlar om. För dig som hjälper till att ta hand om en anhörig som genomgår palliativ vård finns närståendepenning som du kan få ut av Försäkringskassan.