Svett är bra, men inte i allt för stora mängder

 

För att kroppen ska ha någon slags chans att kunna kyla ned sig själv krävs det att man den kan svettas. Utan svett kommer man till slut koka över och dö. Kanske inte direkt bokstavligt talat, men ändå bildligt. Svett förekommer då kroppen försöker hålla nere kroppstemperaturen när man arbetar hårt eller om man har fått någon form av hög temperatur eller liknande.

Det är alltså normalt att man svettas i sådana situationer. Många förknippar ändå nog svett med träning, dvs. att man först blir varm och sedan svettig av den ansträngningen man gör där. Träning är ett bra exempel på hur hårt man tagit i under passet. Detta då om man är mer svettig har man ansträngt sig mer, medan om man är mindre svettig har man kanske inte tagit i tillräckligt. Men under ett träningspass är svett räddningen för att man inte ska få en allt för ökad kroppstemperatur.

Svettsjukdomar

En del människor har tyvärr stora problem med svettningar såsom att man svettas onormalt mycket. Detta beror på att svettkörtlarna i kroppen producerar mer svett än normalt och det ger ökad kroppstemperatur. Denna sjukdom kallas för Hyperhidros. Egentligen är det svårt att veta om man blir drabbad, exempelvis i puberteten då man får riktig svett och det kan vara svårt att avgöra hur mycket det egentligen är. Problemet kan då vara att man inte vet om man behöver uppsöka läkare eller ej. Det tecknet man kan följa är att försöka se efter hur länge varje svettperiod håller i sig. Är det en allt för lång period där man blir svettig så ska man uppsöka en läkare. Mer information om Hyperhidros finns på svettmottagningen.se.