Så går det att lösa vårdkrisen

Trycket på vården och på vårdpersonalen har varit stort på grund av corona. Personalen är nu i stort behov av semester och återhämtning och behovet av personal kan lösas med hjälp av hyrläkare eller stafettläkare. Att hyra in personal kan vara lösningen också när ordinarie vårdpersonal blivit smittad och luckor i bemanningen behöver fyllas.

När antalet coronasmittade i landet började öka i antal ökade också behovet av vård. Många har blivit så sjuka att de behöver intensivvård och ännu fler behöver sjukhusvård i en mindre intensiv form. Personalen på avdelningarna har jobbat längre pass och fler dagar än de gör i vanliga fall och nu när semestertiderna börjar närma sig börjar också kraften ta slut.

Ingen klarar sig utan ledighet

Att vi har lagstadgad rätt till semester beror på att människor behöver få en chans att återhämta sig. Det gäller inte minst efter en period när arbetsbelastningen varit tyngre än vanligt, så som det är för vårdpersonalen nu. Rent teoretiskt är det möjligt att beordra personalen att jobba även i sommar, men en mer human och mer hållbar lösning är att ta in hyrläkare eller stafettläkare, som kan lösa behovet av personal. På det sättet kan den ordinarie personalen få en chans att vila.

Smittad vårdpersonal

Ett annat skäl till att den tillfälliga vårdkrisen som beror på corona kan lösas med hjälp av inhyrd personal är att många som jobbar inom vården själv blivit smittade och att det därför blir luckor som behöver fyllas. Att ta in personal utifrån kan då vara den enda möjliga lösningen.

Den andra vågen

Under våren dog mer än 3500 människor i corona. Det är lätt att tänka att det värsta har varit, att vårdpersonalen bara behöver hålla ut så är det snart över. Det är en felaktig uppfattning. Istället är det viktigt att personalen får semester och chans att återhämta sig, så att de har möjlighet att klara den andra våg som förväntas komma under hösten.