Privata vårdcentraler är mer populära

I princip alla kan starta en vårdcentral. Det som behövs är bland annat en god ekonomi, en medicinskt ansvarig och möjligheten att kunna erbjuda kvalitativ vård. Många av Sveriges vårdcentraler är privata, och fler och fler patienter väljer att gå dit.

I en artikel i Helsingborgs dagblad skriver man att de privata vårdcentralerna blir allt mer populära. Från 2009, då det blev enklare för patienterna att själva välja vårdcentral, har en tydlig trend synts där de privata aktörerna får fler patienter medan de offentliga blir av med sina. I dag har fyra av tio patienter valt att gå till en privat vårdcentral i Helsingborgsområdet. Det ser likadant ut på andra ställen runt om i landet, som till exempel i Stockholm, Halland och Västra Götaland.

För att starta en vårdcentral krävs en del saker. Dels behöver man ha bra lokaler och sjukvårdsartiklar av hög kvalitet. Man behöver även ha en medicinskt ansvarig, skrivs det i Uppsala Nya Tidning. Den som är ägare till vårdcentralen behöver dock inte ha arbetat med vård tidigare. I landstingets regelbok kan man läsa om de villkor som ställs på ett bolag som vill öppna en vårdcentral. Dessa villkor är bland annat att vården ska hålla hög kvalitet och att alla i kommunen ska ha tillgång till den. Bolaget måste även ha en god ekonomi. Några specifika krav som finns handlar om läkarlegitimation och öppettider. När en vårdgivare har blivit godkänd är det upp till den själv att avtalet följs och att till exempel se till att läkarna som jobbar är legitimerade. Landstinget lägger därmed allt ansvar på den enskilda vårdgivaren, men om landstiget får kännedom om missförhållanden kan de granska vårdgivaren.

Ungefär en tredjedel av alla vårdcentraler i Sverige drivs nu av privata företag, skriver man i Läkartidningen. De privata vårdcentralerna har dock betydligt färre ST-läkare än vad de landstingsdrivna har. Av de landstingsdrivna vårdcentralerna var det 81 procent som hade minst en specialistläkare, medan siffran för de privata låg på 52 procent. Detta innebär att det är många privata vårdcentraler som inte har tillgång till någon ST-läkare. Det här resultatet visar att de privata vårdcentralerna inte är lika involverade i specialistutbildningen som de offentliga är.