Överviktskirurgi – om inget annat hjälper

För många som kämpar mot fetma gör träning och rätt kost mirakel. Tyvärr är det inte så för alla. För dessa människor återstår ett avgörande val: leva med farliga konsekvenser av övervikt, eller göra en överviktsoperation. Det finns framför allt två övergripande typer av ingrepp, och det är din läkare och du som tillsammans ska avgöra vilken som passar bäst: gastric bypass eller gastric sleeve.

Både gastric bypass och gastric sleeve är väldokumenterade operationer som görs i många delar av världen. Därför är det en bra idé att välja någon av de metoderna om du överväger en operation. På Nordiskt centrum erbjuder de både konsultation och operation, och på deras hemsida kan du läsa mer om överviktskirurgi och hur en op

eration går till.

Faran med fetma

Det finns olika förklaringar till varför allt fler drabbas av fetma. Det kan vara en annan typ av stillasittande livsstil och mer socker i vår mat. Sedan finns det också rent vetenskapliga aspekter. Visste du till exempel att din tarmflora, alltså vilka bakterier du har i magen och i tarmarna, också är en avgörande faktor? Att lida av fetma är inte bara ett socialt stigma, det kan också ge många komplikationer vid exempelvis förlossning. Även havandeskapsförgiftning är vanligare hos överviktiga blivande mammor. I svt.se kan du läsa om Jönköping där antalet gravida med fetma ökar

mest i landet. Ett känsligt ämne för barnmorskan, som måste ta upp problemet med den havande.

Att träna och äta bra kost och minska sitt sockerintag är väl beprövade metoder som fungerar för att gå ner i vikt. Men för många är fetman en genetisk fråga, och hos en del finns helt enkelt inte orken kvar längre. Att kämpa mot fetman blir ett stigma i sig, och många riskerar att bli deprimerade. Är du själv i en sådan riskzon bör du kontakta en läkare för att se över din situation.

Dags att agera mot övervikten

Många forskare kopplar den ökande fetman till vår ökade konsumtion av sötade drycker. Läsk och andra sockerdrycker borde beskattas, tycker en del. Många länder inför en sockerskatt för att det inte ska vara så billigt att köpa onyttiga saker. Fetman är nämligen ett samhällsproblem och kostar mycket pengar för landstingen. Oavsett om man tror att dyrare läsk skulle lösa problemet så pågår en sådan debatt just nu. En ökad kunskap om onyttig mat och billigare grönsaker vore kanske ett steg på rätt väg.

Många menar att en tidigare kunskapsspridning bland barn och ungdomar skulle minska fetman. Idag rör sig barn på sig alldeles för lite, vilket leder till att de kan drabbas av diabetes och fetma. Därför måste skolorna, kommunerna och föräldrarna ta gemensamt ansvar för att både uppmuntra barn till att äta bättre och röra på sig mer.

För den som lider av fetma är det svårt att bryta sin livsstil. För många går det bra, men för andra verkar ingenting bita. En operation gör att det blir fysiskt omöjligt att sätta i sig för mycket mat, och du tvingas dessutom att tänka mer på näringsintag. För när du efter en gastric bypass eller gastric sleeve tvingas äta mindre, måste du optimera näringsintaget. Detta ska du självklart konsultera tillsammans med din läkare.