Om Vård nu

Vård nu är tänkt som ett alternativ till sidor som vårdguiden och liknande. Vi skriver om allt som är vårdrelaterat, såsom politiken kring vård, motion och träning, hälsa, kost, ergonomi och så vidare. Det som även särskiljer oss är att vi inte utesluter varken forskning och vetenskapligt evidensbaserad vård eller alternativmedicin. Allt får sitt lilla utrymme så får våra läsare ta till sig av det som passar just dem och avgöra själva vad som låter rimligt och vettigt. Målet är att ge en bred bild av vården och underlätta för människor att förstå sig på vården och få rätt hjälp.