Nikotin påverkar hjärnan mer än tidigare trott

rökning, rökaEn ny studie från Sahlgrenska Akademin visar på att nikotin kan påverka oss mer än man tidigare trott. Det har nämligen visat sig att nikotin kan ha långvariga effekter på hjärnan. Efter försök på råttor syns tendenser på att nikotin förändrar konsekvenstänk och hjärnans belöningssystem, något som kan trigga problematik kring att sluta röka. 

Har man testat nikotin någon gång så kan det vara så att man blir påverkad av det en längre tid, något som ny forskning pekar på. Men, fortfarande är det själva tobaksröken som är farlig, så rökning av e-cigaretter som läkemedel för att sluta kan vara ett bra alternativ för många, klicka här för mer information.

Förändringar på hjärnan

I labbtesterna med råttor har forskarteamet tittat på hur råttor reagerade när de inte längre fick nikotin, skriver Sydsvenskan. Resultatet på detta visade på att råttorna förändrade sitt beteende när de inte fick nikotin, då signaleringen i hjärnans belöningssystem förändrades. Råttorna började även med att ta fler risker som kunde sätta deras liv i fara. I och med att de nervkretsar som finns i hjärnans belöningssystem ser ganska lika ut hos råttor som hos människor, så tror forskarteamet nu att detta även kan gälla på människor. Och i HD kan man läsa om samma nyhet, där det bland annat står att slutsatsen av studien är att den som använder nikotin får en sämre impulskontroll än vad de skulle haft utan nikotinbruk. Såklart gäller effekten av nikotin inte bara av rökning, utan också av snus och annat. Men rökning är fortfarande den största hälsoboven bland de olika nikotin-alternativen som finns.

Kan bli en livslång kamp att sluta röka

I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om att denna studie kan förklara varför det för så många blir en livslång kamp att sluta röka. Just eftersom att nikotinet påverkar hjärnan under lång tid och risken för återfall därför blir större. Detta pekar på att förebyggandet av rökning i samhället måste få nya terapimetoder, något som forskningen måste börja fokusera på.

Lagliga nikotinprodukter i Sverige

  • Cigaretter
  • Snus
  • Nikotintuggummin
  • Kontrollerade nikotinvätskor till e-cigaretter