När missbruket tar över

De flesta kämpar någon gång med problem eller missbruk. Missbruk kan tyckas vara extremt men tyvärr är det en enkel sak att hamna i om man inte är försiktig. De vanligaste som vi talar om i samhället är just alkohol-, drog- och spelmissbruk, dock vet vi idag att det mesta går att bli beroende av i allt för osunda och stora mängder.

Människor är vanedjur och vi har lätt för att hamna i gamla spår och sedan inte se någon väg ur det hela. Dock går det att se en nedåtgående spiral när man ser till de effekter som påverkas av just dåliga vanor och just hälsan är en sådan sak. Alkohol är en av de vanligaste drogerna som vi människor dricker alldeles för mycket av och i Sverige är vi helt enkelt väldigt glada i spriten:

Cirka en miljon vuxna i Sverige dricker för mycket. För hälften av dem har det ännu inte fått negativa effekter på hälsan men på sikt kommer de att drabbas. Ungefär 300 000 av överkonsumenterna är redan där, med alkoholrelaterade problem som exempelvis högt blodtryck, sömnstörningar eller i värsta fall cancer.

Ta sig ur ett missbruk

Att ta sig ur ett pågående alkoholproblem är ingen enkel sak. Alla människor är olika individer och inte minst anledningen till drickandet ska se helt olika ut. Det man behöver göra är att komma underfund med de problem man har och förstå anledningen. Spelar man för mycket så kanske det inte handlar om just pengarna utan snarare om adrenalinkicken som inte fås från det vardagliga livet. Mår man dåligt och inte orkar ta sig upp och göra något bra med sitt liv så är alkohol och droger ett utmärkt sätt att stanna upp livet och gå ner sig ytterligare. Alkoholen skänker tröst till en stor andel människor och med det så innebär det att man måste finna ett substitut till det som gör oss lyckliga. Ingen klarar av att bryta ett missbruk själv och just alkoholrehabilitering enligt Rosenforsmetoden har visat sig väldigt effektiv på de som söker hjälp.