Fuktiga källare kan orsaka hälsoproblem

Fler behöver känna till de hälsofarliga effekterna som fukt och mögel kan orsaka. Allt för många ser lättvindigt på den fuktiga och unkna lukten som många av våra källare har. När det kommer till de offentliga miljöerna som vårdinstanser, sjukhus, skolor och myndigheter behöver vi ta gemensamt ansvar för att minska risken för de skador som fukten kan innebära för människors luftgångar.

Många är nog bekanta med den unkna, fuktiga lukten av källare. Tyvärr är det många som anser att lukten är normal och ingenting man behöver åtgärda. En sådan åtgärd kan vara att placera en självdränerande luftavfuktare som kan bearbeta den fuktiga miljön för att minimera riskerna. Vill du veta mer kan du titta på den här länken: https://arctusnordic.se/vanliga-fragor/luftavfuktare/. Det visar sig nämligen i undersökningar att det inte alltid är en bra idé att försöka ventilera ut den unkna lukten. Tvärtom kan det i vissa fall göra saken värre.

Luftfuktighet kan orsaka astma och aptitrubbningar

Det råder allt för stor okunskap till de hälsovådliga effekterna som fukt i källare och krypgrund kan åstadkomma. På många instanser i samhället, inte bara inom vård och omsorg men även ute i skolor och andra offentliga miljöer är luftfuktigheten hög. Ofta försöker man släppa in mer frisk luft, vilket i många fall kan leda till att fukten i krypgrunden undertrycks och ”puttas uppåt”, skriver man i expressen.se. Det är med andra ord bättre att komma åt fuktproblemet på plats, istället för att försöka vädra ut hela fastigheten.

En vanlig missuppfattning är att fuktproblemen enbart förvärrar luftvägarna för folk med astma. Tyvärr är det en sanning med modifikation; Folkhälsomyndigheten har skrivit en sammanfattning på att fuktproblem är hälsofarligt både för folk med och utan astma, och då specifikt barn. Risken för att senare i livet drabbas av astma för barn som ofta befinner sig i en miljö med fukt- eller mögelskador är större än för barn som inte vistas i sådana miljöer.

Det kan också, framgår det i studier, orsaka aptitrubbningar, sömnproblem och Man kan även läsa WHOs egen studie Dampness and Mould eller hänvisa till studien om man står i strid med fastighetsansvarig på instans.