Farmakologi – livsviktig läkemedelslära

I detta inlägg tänkte vi kortfattat gå igenom vad farmakologi är, och vad det kan användas till. Farmakologi är studiet av hur substanser påverkar levande organismer och åstadkommer funktionsändringar. Exempel på dessa substanser är då läkemedel, som i fackmannatermer är en substans med medicinala egenskaper. En person som är verksam inom området eller forskar kring det kallas för farmakolog och en farmakolog undersöker då läkemedels kemi, egenskaper, hur de omsätts i kroppen, hur de omsätts i kroppen, hur de interagerar med andra läkemedel, om de är giftiga och naturligtvis hur de kan användas inom vården.

Inom farmakologin finns det flera underkategorier som alla undersöker olika företeelser, såsom läkemedels effekt på människan i stort, på hjärnan specifikt eller specifikt på nervsystemet med flera. Gemensamt är att farmakologin har betytt mycket för vården och läkemedelsutvecklingen. Dock har fältet även starka politiska och ekonomiska drivkrafter vilket gör att man i de flesta länder inrättat myndigheter som kontrollerar och reglerar tillverkning, försäljning och användning av livsmedel.

När man bedriver farmakologiska studier undersöker man både vad läkemedlet gör med kroppen och vad kroppen gör med läkemedlet. Till detta används olika farmakologiska diagnostiska tekniker, exempelvis mikrodialys (eller microdialysis som det heter på engelska och som du kan läsa mer om på länken). När man undersöker vad kroppen gör med läkemedlet utgår man ifrån fyra punkter, ADME:

  • Absortion – hur läkemedlet bäst tas upp i kroppen (exempelvis via tarm, mun eller hud)
  • Distribution – hur läkemedlet sprids i kroppen
  • Metabolism – hur läkemedlet bryts ner i kroppen eller omvandlas till produkter som kan följa med urinen ut
  • Excretion – hur läkemedlet utsöndras via urin, galla, i utandningen eller via huden.

Processen innan ett läkemedel godkänns för försäljning på marknaden är oerhört lång och kostsam. Läkemedel måste testas i labboratorium på kemiskt vis, på djur och sist i kliniska tester på människor. Man brukar i runda slängar säga att ett av ca 5000 potentiella läkemedel faktiskt når marknaden och att hela processen tar ungefär 6 år. Visste du att Sverige faktiskt är världsledande på farmakologi? Karolinska institutet i Solna är världens fjärde främsta universitet i farmakologi enligt Laholms tidning, du kan läsa artikeln här.